Persondata- og samtykke

Website adresse: https://malenestensgaard.dk

Som zoneterapeut har jeg journalføringspligt. Det vil sige, at jeg behandler og opbevarer personfølsomme oplysninger om dig. Du kan læse om hvad det betyder herunder:

Ved 1. behandling noterer jeg hvad formålet med behandlingen er og hvilke symptomer du beskriver og evt. årsager, samt andet som er relevant for behandlingerne (f.eks. livsførsel, tidligere sygdomme, oplevelser relateret til årsagerne). 

Jeg noterer hvilken behandlingsplan jeg følger. Ved efterfølgende behandlinger noterer jeg udviklingen og resultaterne som følge af behandlingerne. Jeg opbevarer ligeledes dit navn, adresse, telefonnummer, og mailadresse samt personnummer, hvis du har oplyst mig disse. I tilfælde af at du kan få tilskud fra Sygeforsikringen Danmark, videresender jeg elektronisk dit navn og personnummer, samt den pris du har betalt for behandlingen til Sygeforsikringen Danmark.

Jeg benytter et godkendt booking og journalsystem udbudt af .

Du skal som klient give mig samtykkeerklæring ved 1. behandlingsgang. Den ligger klar til dig i klinikken. Jeg opbevarer din erklæring elektronisk i journalsystemet. Samtykket kan til en hver tid trækkes tilbage. Jeg opbevarer journaler i 5 år, hvorefter de slettes, hvis du ikke fortsat er aktiv klient hos mig.

Herunder kan du læse om dine rettigheder som registreret.

Persondataforordningen giver den registrerede en række rettigheder, og de vigtigste rettigheder er:

  • Retten til at modtage oplysning om en behandling af sine personoplysninger (oplysningspligt).
  • Retten til at få indsigt i sine personoplysninger (indsigtspligt).
  • Retten til at få urigtige personoplysninger berigtiget (retten til berigtigelse).
  • Retten til at få sine personoplysninger slettet (retten til at blive glemt).
  • Retten til at gøre indsigelse mod at personoplysninger anvendes til direkte markedsføring.
  • Retten til at gøre indsigelse (f.eks. klage til Datatilsynet).
  • Retten til at flytte sine personoplysninger (dataportabilitet)


Kærlig hilsen
Malene Stensgaard
Dataansvarlig